16 april 2024

Om dragbiet.se

info om bigården

Är en hobby biodlare i norra Västmanland, med 2 bigårdar på gränsen mot Dalarna. Nu har vi totalt bara 6 bisamhällen men utökar hela tiden.
Med tanke på att ett bisamhälle i genomsnitt producerar runt 25-30 kg honung så blir det en del honung.

Vi producerar blomsterhonung med mycket god smak.
Naturligt Bivax salva.
Pollinering av blommor.

Ekologisk?

Honung får bara kallas ekologisk om den produceras enligt ett regelverk och kontrolleras/certifieras. Denna certifiering kostar en del pengar som inte finns hos en hobbyodlare.I regelverket ingår att

  • kuporna måste stå i ett område med ekologiskt certifierade odlingar eller i naturmark – Mina står i ett kulturreservat och i ett område utan odlad och besprutade odlingar.
  • kuporna ska (i princip) vara av naturmaterial – mina är av cellplast och några i trä.
  • bivaxet ska (i princip) komma från ekologisk biodling – sådant vax finns i princip inte att få tag på.

Därför kan jag inte kalla min honung ekologisk.

Om honungen

Vi är stolta över vår honung som hanteras helt utan uppvärmning. Så gör vi för att kunna erbjuda dig den allra bästa honung där många nyttiga enzymer, mineraler och antioxidanter finns kvar.

Våra olika  honungssorter får sin specifika smak beroende på vilka blommor bina har samlat nektar ifrån. Vi har ganska bra koll på vart bina flyger.                                                                          
Vi behöver inte tillsätta några smakämnen, det gör naturen så bra själv.

En tanke på sikt är att starta andelsbiodling, dvs att sälja andelar i en bikupa. Andelsägarna får vara med vid inspektion av bikuporna samt vis slungningen och sedan dela på all slungad honung.

Under säsongen 2021 så kommer det troligen att finnas avläggar samhällen att köpa.

Är medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund

Skicka meddelande eller frågor