21 juni 2024

Andelsbiodling

Vi tar hand om bina och du får ta del av honungsskörden.

Du får lära dig mer om bin och honung samtidigt som du gör en ekosystemtjänst. Alla vinner på andelsbiodling.

Mest vinner vår natur.

Tanken är är att kunna erbjuda andelsbiodling med 10 andelar till säsongen 2021 under vissa förutsättningar och att bikuporna är starka nog. För att det ska bli möjligt att ha andelsodling så krävs det att det blir minst 8 st andelsodlare.

Andelsbiodling betyder att andelsmedlemmar köper en andel i biodlingen – och får i utbyte en del av skörden samt inte minst en insyn i binas liv och skötseln av bigården. Andelsbiodlingen är en form av andelsjordbruk – eller community-supported agriculture (CSA) – där producenten på förhand får betalning för det som kommer att levereras under säsongen. Kunderna köper en andel för en hel säsong – blir andelsmedlemmar – och får del av det som produceras under säsongen. Medlemmarna tar på så sätt en del av risken och stödjer samtidigt en småskalig lokal produktion.

Det kommer finnas 1 bikupor uppställda andelsbiodlingen 2021, vilket motsvarar 10 andelar. Den totala skörden i bigården, under sommaren 2021, kommer att delas lika mellan andelarna. Förutom honung så skördas det också bivax.
Du kan också bli stödmedlem.

Skicka in en intresseanmälan redan nu så åtkommer vi i början på nästa år.